تاریخ و محل برگزاری

در اولین جلسه مشترک IOC‌و LOC مقرر گردید که دهمین همایش بین المللی مهندسی سواحل و بنادر در کشورهای در حال توسعه (PIANC-COPEDEC X) از تاریخ 18 لغایت 22 آبان ماه 1399 در جزیره کیش – مرکز همایشهای خلیج فارس برگزار گردد.