معرفی

در هر همایش PIANC-COPEDEC، میزبان محلی یک کمیته برگزاری محلی (LOC) و در نهایت کمیته مشاوره محلی (LAC) را به نمایندگی از جامعه مهندسی سواحل و بنادر محلی انتصاب می نماید.

وظایف:

-        جذب مشارکت حامیان داخلی علاوه بر حامیان بین المللی در جهت هماهنگی و اعطای کمک هزینه به شرکت کنندگان از کشورهای در حال گذار

-        شناسایی و انتخاب یک بخش عمومی یا خصوصی حرفه ای برگزار کننده همایش (PCO) و سازماندهی کلیه فعالیتهای همایش

-        افزایش نقدینگی بودجه صندوق همایش PIANC-COPEDEC در جهت پرداخت هزینه های پیش بینی نشده (سفر، هزینه اقامت و پشتیبانی از IOC، LOC، PSC و FAC جهت انجام فعالیتهای مرتبط با برنامه ریزی همایش)

-        تهیه آگاهی نامه شامل برنامه زمانبندی ارائه مقالات و مشارکت کنندگان و تورهای بعد از همایش

-        تصمیم گیری در خصوص برگزاری نمایشگاه جانبی

-        جذب مشارکت حامیان محلی جهت تسویه هزینه های پذیرایی همایش، بازدیدهای فنی، پکیج همایش و برنامه های جانبی

-        تعیین بودجه نهایی مورد نیاز همایش با مشارکت IOC و با تایید دفتر مرکزی PIANC

-        شناساندن همایش در جلسات تخصصی در کنار تبلیغات در انتشارات مهندسی ملی و بین المللی

-        طراحی و ساخت وب سایت اختصاصی همایش

-        ارتباط با کمیته IOC‌، قبل و در طی زمان برگزاری همایش

-        LOC موظف است سفرای تمامی کشورهای شرکت کننده را به مراسم افتتاحیه همایش دعوت نماید.

-        اختصاص دبیرخانه برای ایجاد هماهنگی و ارتباط بین کمیته برگزاری بین المللی (IOC)، کمیته انتخاب مقالات (PSC) و کمیته اعطای کمک هزینه (FAC)

-        دریافت هزینه های ثبت نام و باز پس دادن کمیسیون توافق شده به صندوق بودجه PIANC-COPEDEC،‌ حداکثر چهارماه پس از برگزاری

-        تهیه گزارش مالی نهایی همایش و دیگر اطلاعات مورد نیاز جهت آماده سازی گزارش نهایی برگزاری همایش برای IOC حداکثر تا چهار ماه پس از برگزاری