معرفی

 

متشکل از 7 عضو (سه نفر از کشورهای در حال گذار، دو نفر از کشورهای صنعتی، دبیر کل PIANC و رییس کمیته برگزاری محلی (LOC) میباشد.

همه اعضاء IOC می بایست عضو حقیقی یا حقوقی PIANC باشند.

IOC رییسی را ترجیحا از یک کشور در حال گذار انتصاب می کند که بصورت اتوماتیک عضو کمیسیون همکاری پیانک (CoCom) خواهد شد. فضای دبیرخانه IOC توسط میزبان محلی تامین می شود.

وظایف:

-        انتخاب محل بعدی برگزاری همایش چهارسالانه از میان کشورهای در حال گذار جهت سازماندهی همایشهای PIANC-COPEDEC با همفکری دفتر مرکزی PIANC و CoCom

-        ابتکار عمل برای حضور فعال کشورهای در حال گذار در همایش

-        همکاری با کمیته برگزاری محلی (LOC) و ارائه مشاوره و حمایت فنی از کشور میزبان در برنامه ریزی همایش

-        درخواست دوجانبه و حمایت بین المللی جهت اعطای کمک هزینه همایش، همراه با دفتر مرکزی PIANC و CoCom

-        تشکیل کمیته انتخاب مقالات (PSC) و کمیته اعطای جایزه کمک هزینه (FAC) در هر همایش

-        تهیه پیش نویس فراخوان اول، دوم و سوم (ضمیمه 4)، فرمت چاپ خلاصه مقالات و تصمیم گیری نهایی درخصوص طراحی و ویرایش کتابچه مقالات همایش (CD)

-        تنظیم و اجرای برنامه زمانبندی همایش، شامل انتخاب رییس جلسات و سخنرانان کلیدی، با همکاری افرادی که توسط LOC انتخاب شده اند

-        تصمیم گیری در خصوص هزینه های ثبت نام همایش آتی با مشاوره با کمیته برگزاری محلی

-        تصمیم گیری در خصوص برگزاری دوره های کوتاه مدت مختص دانشجویان و متخصصین جوان کشورهای کمتر توسعه یافته

-        آماده سازی و ارائه گزارش ارزیابی کامل هر همایش برای PIANC/CoCom، صورت های مالی برای دفاتر مرکزی PIANC و حامیان اصلی ظرف شش ماه بعد از برگزاری همایش